Esine tai asiakirja voidaan takavarikoida, mikäli on syytä olettaa, että kyseinen esine tai asiakirja voi olla todisteena rikosasiassa tai on rikoksella joltakulta viety, taikka mikäli on syytä olettaa että tuomioistuin julistaa kyseisen esineen tai asiakirjan menetetyksi. Edellä esitetty koskee myös tietoa, joka on tietokoneessa tai muussa vastaavassa tietojärjestelmässä taikka sen tallennusalustalla. Mitä sanotaan asiakirjasta, sovelletaan myös datan muodossa olevaan asiakirjaan. Esineen sijasta voidaan takavarikoida todisteena käytettäväksi myös esineestä irrotettu osa, mikäli jotakin tutkintatoimenpidettä ei muuten voida suorittaa ilman suuria vaikeuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.