Takavarikko on kumottava niin pian kuin se ei ole enää tarpeellinen. Takavarikko on niin ikään kumottava myös, ellei syytettä sen aiheuttaneesta rikoksesta nosteta neljässä kuukaudessa esineen takavarikoimisesta. Tuomioistuin saa pidättämiseen oikeutetun virkamiehen edellä tarkoitettuna määräaikana tekemästä pyynnöstä pidentää tätä aikaa korkeintaan neljäksi kuukaudeksi kerrallaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.