Takavarikoimisesta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Tuomioistuin saa päättää takavarikosta syytettä käsitellessään. Takavarikosta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava takavarikon tarkoitus ja toimituksen kulku sekä luetteloitava takavarikoidut esineet. Takavarikon toimittajan on annettava takavarikosta todistus sille, jonka hallussa esine on ollut.

Nopeaa apua lakiasioihin.