Tekninen kuuntelu saadaan toteuttaa kun on syytä epäillä jotakuta rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, tai huumausainerikoksesta tai edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta tai törkeästä tulliselvitysrikoksesta.

Rikoksen esitutkintaa toimittava viranomainen saa kohdistaa epäiltyyn teknistä kuuntelua, mikäli kuuntelulla saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Teknistä kuuntelua saa kohdistaa epäiltyyn ainoastaan hänen ollessaan vakituiseen asumiseen tarkoitetun tilan ulkopuolella. Teknistä kuuntelua saa lisäksi kohdistaa epäiltyyn, joka suorittaa rangaistusta rangaistuslaitoksessa taikka on pakkolaitokseen eristetty tai tutkintavanki, hänen ollessaan sellissään tai vankien käytössä olevissa laitoksen muissa tiloissa.

Kun on syytä epäillä jotakuta joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan valmistelusta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sotarikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta, sotaan yllyttämisestä, maanpetoksesta, törkeästä maanpetoksesta, vakoilusta, törkeästä vakoilusta, valtiopetoksesta tai törkeästä valtiopetoksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, taposta, murhasta, surmasta, törkeästä ihmiskaupasta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä tuhotyöstä, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, kaappauksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä, terrorismin rahoittamisesta, törkeästä huumausainerikoksesta tai edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä, voidaan rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle antaa lupa kohdistaa teknistä kuuntelua myös sellaiseen vakituiseen asumiseen tarkoitettuun tilaan, jossa epäilty todennäköisesti oleskelee, mikäli rikoksen selvittäminen olisi olennaisesti vaikeampaa tai mahdotonta käyttämällä rikoksesta epäillyn tai muiden oikeuksiin vähemmän puuttuvia pakkokeinoja.

Esitutkintaa toimittavalla virkamiehellä on oikeus sijoittaa kuuntelulaite kuuntelun kohteena oleviin tiloihin, mikäli kuuntelun suorittaminen sitä edellyttää. Virkamiehellä on tällöin oikeus laitteen asentamiseksi ja pois ottamiseksi mennä edellä mainittuihin tiloihin salaa.

Teknistä kuuntelua ei saa kohdistaa epäillyn ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa tai epäillyn ja laissa tarkoitetun papin välisiin keskusteluihin eikä myöskään epäillyn ja henkilön, joka on tai on ollut avioliitossa tai on kihloissa epäillyn kanssa väliseen keskusteluun, eikä epäillyn ja tämän suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevan sukulaisen tai henkilön, joka on tai on ollut naimisissa asianosaiseen sanotunlaisessa sukulaisuussuhteessa olevan henkilön väliseen keskusteluun, eikä epäillyn ja tämän sisarusten tai näiden aviopuolisoiden tai epäillyn ja tämän ottovanhempien tai ottolasten välisiin keskusteluihin. Poikkeuksena on tilanne, jossa esitutkinta koskee rikosta, josta saattaa seurata kuusi vuotta vankeutta tai sitä ankarampi rangaistus taikka tällaisen rikoksen yritystä tai osallisuutta siihen. Sama koskee keskusteluja joiden toisena osapuolena toimii lääkäri, apteekkari tai kätilö tai heidän apulaisensa taikka henkilö joka on toimittanut yleisön saataville joukkoviestinnässä viestin ja jolla on oikeus vaieta viestin tietojen alkuperästä. Mikäli kuuntelun aikana ilmenee, että kysymyksessä on mainittujen henkilöiden välinen keskustelu, on toimenpide keskeytettävä ja mahdolliset tallenteet tai muistiinpanot välittömästi hävitettävä. Teknistä kuuntelua ei niin ikään saa myöskään kohdistaa vangin ja lääkärin, sairaanhoitajan, psykologin tai sosiaalityöntekijän välisiin keskusteluihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.