Telekuuntelulla tarkoitetaan yleisen viestintäverkon tai siihen liitetyn viestintäverkon kautta teleliittymään, sähköpostiosoitteeseen tai muuhun sellaiseen teleosoitteeseen taikka telepäätelaitteeseen tulevan taikka siitä lähtevän viestin kuuntelua tai tallentamista salaa, tarkoituksena viestin sisällön selvittäminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.