Tutkinnanjohtajan tulee lopettaa telekuuntelun, televalvonnan ja tekniseen tarkkailun käyttö, kun kyseisen pakkokeinon tarkoitus on saavutettu tai luvan tai päätöksen voimassaolo on päättynyt. Tutkinnanjohtajan tulee ilmoittaa tästä luvan myöntäjälle tai päätöksen tekijälle. Kun asia on saatettu syyttäjän harkittavaksi tai esitutkinta muuten on päätetty lopettaa, on epäillylle ilmoitettava häneen kohdistetuista pakkokeinoista. Ellei asiassa ole päätetty tutkinnan lopettamisesta tai asiaa saatettu syyttäjän harkittavaksi vuoden kuluttua pakkokeinon käytön lopettamisesta, on pakkokeinon käytöstä viimeistään tällöin ilmoitettava epäillylle. Tuomioistuin voi tutkinnanjohtajan esityksestä, tärkeästä tutkinnallisesta syystä, päättää, että ilmoitus saadaan tehdä myöhemmin tai että se saadaan jättää kokonaan tekemättä.

Nopeaa apua lakiasioihin.