Tietojärjestelmän haltija, ylläpitäjä tai muu henkilö on velvollinen antamaan esitutkintaviranomaiselle tämän pyynnöstä tiedossaan olevat takavarikon toimittamiseksi tarpeelliset salasanat ja muut vastaavat tiedot. Pyynnöstä on pyydettäessä annettava kirjallinen todistus sille, jolle pyyntö on esitetty. Mikäli henkilö kieltäytyy antamasta tietoja, voidaan häntä kuulustella tuomioistuimessa. Edellä esitetyt eivät koske epäiltyä eikä henkilöä, joka lain mukaan on oikeutettu tai velvollinen esitutkinnassa kieltäytymään todistamasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.