Rikoksen selvittämisen turvaamiseksi saadaan rakennus tai huone sulkea taikka kieltää pääsy tietylle alueelle, taikka kieltää jonkin esineen siirtäminen muualle tai toteuttaa muu vastaava toimenpide.

Nopeaa apua lakiasioihin.