Rikoksesta pidätettyä tai vangittua, joka on päästetty vapaaksi, ei saa pidättää uudelleen samasta rikoksesta sellaisen seikan nojalla, joka on ollut viranomaisen tiedossa tämän päättäessä pidättämisestä tai vangitsemisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.