Mikäli muutoksenhakuteitse ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi saatetussa asiassa vaaditaan vastaajan vangitsemista, on tälle varattava tilaisuus vastata vaatimukseen, ellei vaatimusta jätetä tutkimatta tai hylätä heti. Tilaisuutta vastauksen antamiseen ei tarvitse varata, ellei vastaaja ole Suomessa tai mikäli hän on tietymättömissä. Ilmoitus oikeudesta vastauksen antamiseen saadaan lähettää postitse vastaajan viimeksi ilmoittamalla osoitteella. Mikäli vastaaja edellä tarkoitetun asian johdosta pidätetään, on vaatimus pidätetyn vangitsemisesta tehtävä ylemmälle tuomioistuimelle välittömästi ja tuomioistuimen on otettava vangitsemisvaatimus käsiteltäväksi viipymättä tai viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.