Käsitellessään kysymystä vangitun pitämisestä edelleen vangittuna on tuomioistuimen määrättävä hänet päästettäväksi heti vapaaksi, mikäli se varattuaan asianomaiselle pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle tilaisuuden tulla kuulluksi katsoo, ettei edellytyksiä vangittuna pitämiseen enää ole.

Tuomioistuimen on niin ikään asianomaisen pidättämiseen oikeutetun virkamiehen esityksestä määrättävä vangittu päästettäväksi heti vapaaksi, mikäli edellytyksiä vangittuna pitämiseen ei enää ole. Vangittu on määrättävä päästettäväksi vapaaksi myös, mikäli syytettä ei ole nostettu sille määrätyssä ajassa, eikä tämän ajan kuluessa ole pyydetty määräajan pidentämistä. Vangittua tai hänen avustajaansa ei tarvitse kutsua tällaisen asian käsittelyyn.

Nopeaa apua lakiasioihin.