Rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaus ja muut asiaan vaikuttavat seikat on otettava pakkokeinon lajista ja toteutuksesta päätöstä tehtäessä. Pakkokeinoja saa käyttää vain, jos ne ovat edellä mainittujen näkökohtien mukaan puolustettavia. Pakkokeinojen käytössä on lisäksi otettava huomioon suhtellisuusperiaate: ankarampaa keinoa ei saa käyttää, jos samaan päästään pakkokeinojen kohteeksi joutuvan kannalta lievemmilläkin keinoilla.

Nopeaa apua lakiasioihin.