Mikäli toimija elinkeinotoiminnassa käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja näin aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa, katsotaan tämän syyllistyvän kilpailumenettelyrikokseen. Kilpailumenettelyrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä kilpailumenettelyrikoksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Tuomioistuimen on kilpailumenettelyrikosta koskevaa asiaa käsitellessään varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.