Mikäli kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia; taikka, merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja; taikka hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa, ja tällä toiminnallaan vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, katsotaan hänen syyllistyvän kirjanpitorikokseen. Kirjanpitorikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.