Vakoilulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta, ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta, taikka muusta niihin rinnastettavasta turvallisuuteen vaikuttavasta asiasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle. Vakoiluun syyllistyväksi katsotaan myös se, joka joko vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle edellä tarkoitetun tiedon. Vakoilusta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Vihollisen sotavoimiin kuuluva henkilö saadaan Suomessa tuomita vakoilusta ainoastaan silloin, mikäli hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella.

Nopeaa apua lakiasioihin.