Kyseessä on tuottamuksellinen perätön lausuma, mikäli henkilö ollessaan todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa, taikka ollessaan totuusvakuutuksen, valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä, antaa huolimattomuudesta väärän tiedon asiassa tai salaa asiaan kuuluvan seikan. Tuottamuksellisesta perättömästä lausumasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.