Mikäli henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa kansanedustajalle hänelle itselleen tai toiselle tarkoitetun lahjan tai muun oikeudettoman edun, jotta tämä kansanedustaja kyseisen edun vuoksi menettelisi edustajantoimessaan tietyllä tavalla jonkin eduskunnassa käsiteltävänä olevan tai käsiteltäväksi tulevan asian päättämiseksi, katsotaan teko lahjuksen antamiseksi kansanedustajalle. Lahjuksen antamisesta kansanedustajalle tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.