Mikäli henkilö jättää noudattamatta poliisimiehen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi taikka tehtävän suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käskyn tai kiellon; taikka kieltäytyy antamasta poliisimiehelle vaadittuja henkilötietoja, ts. nimeä, henkilötunnusta tai sen puuttuessa syntymäaikaa ja kansalaisuutta sekä paikkaa, josta hän on tavoitettavissa; taikka jättää noudattamatta poliisimiehen kulkuneuvon pysäyttämiseksi tai siirtämiseksi antaman selvästi havaittavan merkin tai määräyksen; taikka, laiminlyö päällystöön kuuluvan poliisimiehen toimesta esitetyn laissa säädetyn avustamisvelvollisuutensa; taikka, hälyttää aiheettomasti poliisin taikka antamalla vääriä tietoja vaikeuttaa poliisin toimintaa, katsotaan teko niskoitteluksi poliisia vastaan. Niskoittelusta poliisia vastaan tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.