Mikäli henkilö jättää noudattamatta rajavartiomiehen tehtävän suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käskyn tai kiellon; taikka, kieltäytyy antamasta rajavartiomiehelle vaadittavia henkilötietoja, ts. nimeä, henkilötunnusta tai sen puuttuessa syntymäaikaa ja kansalaisuutta sekä paikkaa, josta hän on tavoitettavissa; taikka, jättää noudattamatta rajavartiomiehen liikenteen ohjaamiseksi taikka kulkuneuvon pysäyttämiseksi taikka siirtämiseksi antaman selvästi havaittavan merkin tai määräyksen; taikka jättää noudattamatta meripelastusjohtajan antaman kiellon tai määräyksen tilapäisesti kieltää liikkuminen etsintä- ja pelastusalueen merialueella tai rajoittaa sitä, tämän ollessa välttämätöntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suorittamisen turvaamiseksi sekä uusien vaaratilanteiden välttämiseksi; taikka, hälyttää aiheettomasti rajavartiomiehen tai antamalla vääriä tietoja vaikeuttaa rajavartiomiehen toimintaa, katsotaan teko niskoitteluksi rajavartiomiestä vastaan. Niskoittelusta rajavartiomiestä vastaan tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.