Sakkovilpillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö hankkiakseen itselleen taloudellista hyötyä antaa viranomaiselle sakon määräämistä varten tuloistaan, elatusvelvollisuudestaan tai muusta maksukykyynsä vaikuttavasta seikasta olennaisesti totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon. Sakkovilpistä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.