Mikäli vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu taikka sotilaskurinpidossa arestiin määrätty henkilö karkaa tai yrittää karata rangaistuslaitoksesta tai muusta säilöstä taikka häntä vartioivan, saattavan tai kuljettavan henkilön huostasta, katsotaan teko vangin karkaamiseksi. Vangin karkaamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.