Mikäli henkilö laittomasti vapauttaa vangin, pidätetyn tai kiinniotetun taikka sotilaskurinpidossa arestiin määrätyn henkilön vankilasta tai muusta säilytyspaikasta tai häntä vartioivan, saattavan tai kuljettavan virkamiehen tai sotilaan huostasta tai auttaa häntä pääsemään karkuun; taikka estää toimivaltaista virkamiestä tai sotilasta ottamasta kiinni pakosalla olevaa vangittavaksi tai pidätettäväksi määrättyä tai kiinniotettavaa henkilöä, katsotaan teko vangin laittomaksi vapauttamiseksi. Vangin laittomasta vapauttamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.