Joissain tapauksissa sotilas voidaan tuomita rangaistukseen sellaisesta lain vastaisesta teosta, jonka hän on tehnyt esimiehen käskystä.

Lain vastaisesta teosta, jonka sotilas on tehnyt esimiehensä käskystä, tuomitaan käskynalainen rangaistukseen ainoastaan, mikäli

  • hän on käsittänyt, että hän käskyn täyttämällä toimisi lakia taikka virka- tai palvelusvelvollisuutta vastaan, ta
  • hänen olisi pitänyt ymmärtää käskyn ja sen edellyttämän teon oikeudenvastaisuus, kun otetaan huomioon käsketyn teon lainvastaisuuden ilmeisyys.

Mikäli teko on tapahtunut olosuhteissa, joissa käskynalaiselta ei voitu kohtuudella edellyttää käskyn täyttämättä jättämistä, on tekijä kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa.


Lue lisää esimiesaseman väärinkäyttämisestä ja niskoittelusta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.