Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka luvattomasti poistuu vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, tai sotilas, joka ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään taikka muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä.

Vartiorikos sekä lievä ja törkeä vartiorikos ovat tahallisia rikoksia, eli ne edellyttävät tekijän tahallisuutta. Kyseessä on tuottamuksellinen vartiorikos, mikäli vartiorikos on tehty huolimattomuudesta. Huolimatonta toimintaa voi olla esimerkiksi huolimaton varmistuminen sanotun palvelustehtävän ajankohdasta.

Tuottamuksellisesta vartiorikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kolme kuukautta.


Lue lisää vartiorikoksesta sekä lievästä ja törkeästä vartiorikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.