Kyseessä on tuottamuksellinen vartiorikos, mikäli vartiorikos on tehty huolimattomuudesta. Tuottamuksellisesta vartiorikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.