Mikäli salassapitorikos, ottaen huomioon teon merkitys yksityisyyden tai luottamuksellisuuden suojan kannalta taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko salassapitorikkomukseksi. Salassapitorikkomuksesta tuomitaan myös se, joka on syyllistynyt sellaiseen salassapitovelvollisuuden rikkomiseen, joka on erikseen säädetty rangaistavaksi salassapitorikkomuksena. Salassapitorikkomuksesta tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.