Lievä vahingonteko

Jos vahingonteko, ottaen huomioon vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi vahingonteoksi. Lievästä vahingonteosta tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.