Vahingonteko voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin pohjana on vahingonteon tunnusmerkistö. Vahingontekoon syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta.

Myös törkeä ja lievä vahingonteko edellyttää tekijän tahallisuutta. Henkilön tulee tietää, että omaisuus on jonkun toisen tai yhteisessä omistuksessa, ja että teolla aiheuttaa omaisuuden vahingoittumisen tai häviämisen.

Lievä vahingonteko

Jos vahingonteko, ottaen huomioon vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi vahingonteoksi. Vahingon vähäisyys liittyy vahingon laatuun ja määrään, ja huomioon voidaan ottaa myös vahingon tuntuvuus suhteessa rikoksen uhriin.

Lievästä vahingonteosta tuomitaan sakkoa.

törkeä vahingonteko

Teko törkeäksi vahingonteoksi, mikäli jokin laissa luetelluista perusteista täyttyy, ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Kyseessä voi olla törkeä vahingonteko, mikäli vahingonteolla aiheutetaan

  • erittäin suurta taloudellista vahinkoa,
  • rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai
  • historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa.

Törkeästä vahingonteosta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää vahingonteosta ja tuhotyöstä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.