Valtiopetos on rikos, jonka tavoitteena on kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka, muuttaa Suomen valtiojärjestystä, syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää niitä käyttämästä toimivaltaansa. Myös tällaisen rikoksen valmistelu on kielletty laissa.

Valtiopetoksen valmistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tarkoituksenaan tehdä valtiopetos

  • ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
  • valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita vastaavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
  • antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä, tai
  • värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla.

Valtiopetoksen valmisteluksi katsotaan myös tilanne, jossa henkilö perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, sekä tilanne, jossa henkilö osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla tällaisen yhteenliittymän toimintaan, taikka tietoisena yhteenliittymän aikeesta antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai vastaavaa tukea.

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.


Lue lisää valtiopetoksesta ja törkeästä valtiopetoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.