Mikäli henkilö pitää ilman hyväksyttävää syytä hallussaan sellaista avainta toisen lukkoon taikka tiirikkaa tai muuta välinettä, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiassa käytettävän tunkeutumiseen toisen hallinnassa olevaan suljettuun tilaan rikoksen tekemistä varten, katsotaan henkilön syyllistyvän murtovälineen hallussapitoon.

Rikokseen ei syyllisty ainoastaan murtautumiseen soveltuvan välineen hallussapidolla. Hallussapidon tulee olla sellaista, että välinettä voidaan perustellusti epäillä pääasiassa käytettävän säännöksessä mainittun tarkoitukseen.

Arviointiin vaikuttaa myös kyseessä oleva väline. Yksinomaan murtautumiseen soveltuvan välineen, esimerkiksi tiirikan hallussapidosta voitaisiin rangaista jo esineen laadun perusteella, jollei sen hallussapitoon ole hyväksyttävää syytä. Jos kyseessä on muu sellainen työväline, joita voidaan käyttää murtautumiseen, hallussapidosta rangaistaan jos olosuhteiden perusteella voidaan epäillä, että tarkoitus on käyttää sitä välineenä rikoksessa.

Murtovälineen hallussapidosta tuomitaan sakkoa. Lisäksi kyseessä oleva murtoväline voidaan tuomita menetettäväksi valtiolle.


Lue lisää varkaudesta ja näpistyksestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.