Voiko suomalaiseen oikeuslaitokseen luottaa?

Suomalaisen oikeudenhoitojärjestelmän kulmakivenä voidaan pitää hyvää oikeusturvaa. Kansalaisen perusoikeuksiin kuuluu riittävä oikeusturva. Oikeusturvalla tarkoitetaan oikeutta saada asiansa käsiteltäväksi riippumattomassa tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuslaitos takaa oikeusturvan saamisen. Tuomioistuimet, oikeusavusta huolehtiva lakimieskunta ja syyttäjälaitos ovat kaikki osa oikeuslaitosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.