Mahdollisuudelle tuomita rangaistus tehdystä rikoksesta on niin ikään olemassa ajallinen rajoitus. Tämä ajallinen rajoitus on porrastettu rikoksen vakavuuden mukaan.

Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta yli kahdeksan vuotta, oikeus tuomita rangaistus vanhentuu kolmessakymmenessä vuodessa. Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on yli kaksi vuotta ja enintään kahdeksan vuotta vankeutta, oikeus tuomita rangaistus vanhentuu kahdessakymmenessä vuodessa. Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on sakkoa taikka vankeutta enintään kaksi vuotta, oikeus tuomita rangaistus vanhentuu kymmenessä vuodessa.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ollessa kyseessä, oikeus tuomita rangaistus vanhentuu silloin, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä kun asianomistaja täyttää kaksikymmentäkahdeksan vuotta. Sama soveltuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön kohdistuneeseen raiskaukseen, törkeään raiskaukseen ja sukupuoliyhteyteen pakottamiseen.

Mikäli rangaistusta koskeva tuomio ei ole tullut täytäntöönpanokelpoiseksi ennen edellä esitettyjen enimmäisaikojen, tuomittu rangaistus raukeaa.

Oikeus tuomita rangaistus rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, ei vanhennu.

Oikeus tuomita tuomioistuimen määräämä, oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi asetettu uhkasakko vanhentuu kahdessa vuodessa uhkasakon asettamisen ajankohdasta. Yhteisösakkoa koskevan vaateen vanhentumisaika on sama kuin vaateen perusteena olevan rikoksen vanhentumisaika, kuitenkin vähintään viisi vuotta. Menettämisseuraamusta ei tietyin poikkeuksin saa tuomita, mikäli teosta itsestään ei saa enää vanhentumisen vuoksi tuomita rangaistusta. Menettämisvaatimuksen lyhin vanhentumisaika on viisi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.