Mahdollisuudelle nostaa syyte tehdystä rikoksesta on olemassa ajallinen rajoitus. Tämä ajallinen rajoitus on porrastettu rikoksen vakavuuden mukaan.

Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta yli kahdeksan vuotta, syyteoikeus vanhentuu kahdessakymmenessä vuodessa. Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on yli kaksi vuotta ja enintään kahdeksan vuotta vankeutta, syyteoikeus vanhentuu kymmenessä vuodessa. Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta yli yksi vuosi ja enintään kaksi vuotta, syyteoikeus vanhentuu viidessä vuodessa. Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi, syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa. Virkarikosten vanhentumisaika on vähintään viisi vuotta. Ympäristön turmelemisen, luonnonsuojelurikoksen ja rakennussuojelurikoksen vanhentumisaika on kymmenen vuotta.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan silloin, kun asianomistaja täyttää kaksikymmentäkahdeksan vuotta. Sama soveltuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön kohdistuneeseen raiskaukseen, törkeään raiskaukseen ja sukupuoliyhteyteen pakottamiseen.

Oikeus syyttää rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, ei vanhennu.

Syyteoikeuden vanhentumisajan laskeminen alkaa rikoksen tekopäivästä. Mikäli rikoksen tunnusmerkistössä edellytetään tietyn seurauksen syntymistä, aika lasketaan tuon seurauksen ilmenemispäivästä. Mikäli rikolliseen tekoon sisältyy lainvastaisen asiaintilan ylläpitäminen, alkaa syyteoikeuden vanhentumisajan laskeminen tämän tilan päättymisestä. Syyteoikeus osallisuudesta rikokseen alkaa vanhentua samana päivänä kuin syyteoikeus itse pääteosta.

Syyteoikeuden vanhentumisajan kuluminen katkeaa hetkellä, jolloin syytettävälle annetaan laillisesti tiedoksi haaste, taikka häntä vastaan tehdään hänen henkilökohtaisesti läsnä ollessaan oikeudenkäynnissä rangaistusvaatimus.

Syyteoikeuden vanhentuminen ei katkea mikäli asia jää tutkimatta tai syyte peruutetaan.

Syyteoikeuden vanhentumisaikaa on hakemuksesta mahdollista jatkaa yhden kerran yhdellä vuodella, mikäli kyseisen rikoksen esitutkinta vaatii erityisiä, aikaa vieviä tutkintatoimenpiteitä, joiden vuoksi tutkinta olisi vielä vanhentumisajan päättyessä selvästi keskeneräinen; taikka mikäli kyseinen rikos on tullut esitutkintaan poikkeuksellisen myöhään; taikka, mikäli rikoksesta vastaajaksi haastettava pakoilee, eikä hänelle tämän vuoksi saada annetuksi haastetta tiedoksi ennen vanhentumisajan päättymistä. Lisäedellytyksenä on, että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista. Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamisesta päättää se tuomioistuin, jossa syyte rikoksesta voitaisiin tutkia. Hakemuksen vanhentumisajan jatkamisesta voi tehdä virallinen syyttäjä sekä asianomistaja, jos hänellä on oikeus ajaa syytettä rikoksesta. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti ennen vanhentumisajan päättymistä. Hakemuksen johdosta annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta päätöksestä on mahdollista kannella ylemmälle tuomioistuimelle kolmessakymmenessä päivässä.

Nopeaa apua lakiasioihin.