Voinko sopia rikokseni ilman käräjiä?

Oikeudenkäynnin sijasta juttu voidaan ohjata sovitteluun erityisesti silloin, jos rikoksentekijä on nuori. Aloitteen sovittelusta voi tehdä rikoksen tekijä, uhri, syyttäjä, poliisi tai sosiaaliviranomainen. Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut henkilöt. Sovittelu on käytettävissä vain vähäisemmissä rikoksissa. Törkeissä teoissa ei käräjiä voi välttää.

Nopeaa apua lakiasioihin.