Sähköinen rikosilmoitus on nimitys rikosilmoitukselle, joka tehdään verkossa sähköisesti. Rikosilmoituksen voi tehdä myös käymällä paikalla poliisin palvelupäivystyksessä. Jos poliisi saa tietoonsa tehtävällä tai valvonnan yhteydessä tiedon virallisen syytteen alaisesta rikoksesta kirjaa se rikoilmoituksen oma-aloitteisesti.

Jos rikos on tuore tai muuten vaatii välittömömiä toimenpiteitä ei sähköinen rikosilmoitus yleensä ole riittävä, vaan esitutkinnan alkuvaiheen turvaamiseksi silminnäkijän on syytä soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Tehtävän hoito ja jatkotoimenpiteiden arviointi välitetään tällöin poliisipartiolle.

Sähköinen rikosilmoitus edellyttää tunnistautumista

Jos haluaa antaa poliisille tietoa tai vihjeitä kannatta käyttää vinkkinumeroita ja sähköposteja joita löydät ainakin poliisi.fi -sivustolta. Sähkönen rikosilmoitus edellyttää tunnistautumista. Tunnistautumisen voi tehdä pankkitunnuksilla, sirullisella henkiökortilla tai mobiilivarmenteella. Kirjautumisen jälkeen ilmoitus kirjataan sähköiselle lomakkeelle. Verkkopalvelussa on riittävät ja tarvittavat ohjeet.

Usein sähköisesti tullut rikosilmotus menee poliisin esikäsittelyyksikköön, jossa annettu ilmoitus tarkastetaan. Jos esitutkintalain mukainen ”syytä epäillä” -kynnys rikoksen tapahtumisesta arvioidaan ylittyneen, rikosilmoitus kirjataan poliisiasiaintietojärjestelmään.

Rikosilmoituksen laatu voi vaikuttaa siihen, miten juttu menestyy esitutkinnassa. Suuri osa rikoksista, joissa yleistä etua ei vaarannetta pääty rajoitetuksi jo esitutkintavaiheessa. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä ilmoituksesta mahdollisimman laadukas, tarvittaessa juristia apuna käyttäen. Ilmoitusta tehdessä on syytä pysyä tapahtuneen rikoksen kannalta relevanteissa seikoissa.

Väärästä ilmiannosta voidaan tuomita rangaistukseen. Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

 

linkki poliisin sähköiseen asiointiin:

https://asiointi.poliisi.fi/#main

Nopeaa apua lakiasioihin.