Omistatko arvopapereita? Oletko ammattimainen sijoittaja?

Arvopaperimarkkinalaki erottelee arvopaperit pörssiarvopapereiksi ja markkina-arvopapereiksi. Arvopaperipörssin pörssilistalla käydään kauppaa pörssiarvopapereilla. Muilla arvopapereilla julkista kauppaa käydään jossakin muussa ostajien ja myyjien yhteensaattamiseksi ammataimaisesti järjestetyssä kaupankäynnissä. Pörssiyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssissä.

Ammattimaisina sijoittajina pidetään yhtiöitä ja yhteisöjä mm. pankkeja ja vakuutuslaitoksia sekä muita sijoituspalveluja tarjoavia yrityksiä ja arvopaperinvälitystoimintaa harjoittavia toimijoita. Arvopaperimarkkinalain mukaan muutakin henkilöä voidaan pitää ammattimaisena sijoittajana, jos hän on kirjallisesti ilmoittanut arvopaperinvälittäjälle olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja.

Ammattimaista sijoittajaa kohtaan ei arvopaperinvälittäjällä ole samanlaisia velvollisuuksia kuin on muita sijoittajia kohtaan. Toimeksiannon hoitaminen on molemmin puolin sujuvampaa, kun välitystoimintaa ei raskauteta lakisääteisillä velvoitteilla. Arvopaperinvälittäjän on vain informoitava ammattimaista sijoittajaa hänen asemastaan ja sen vaikutuksista toimeksiannon hoitamiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.