Miten arvo-osuusjärjestelmä toimii?

Arvo-osuusjärjestelmä muodostuu arvo-osuustileistä ja omistajaluetteloista. Arvo-osuustilillä näkyvät tiedot arvo-osuuksien omistajasta, lajista, lukumäärästä ja arvo-osuuksiin tai niiden omistajaan kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiöiden omistajatiedot ovat julkisia.

Yhtiö voi päättää, liitetäänkö sen liikkeeseenlaskemat arvopaperit arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat kaikki julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet. Osakkeiden lisäksi arvo-osuusjärjestelmässä käsitellään mm. optioita, optiolainoja, vaihtovelkakirjalainoja, joukkovelkakirjalainoja, muita velka-arvo-osuuksia sekä ulkomaisten osakkeiden talletustodistuksia.

Arvo-osuusjärjestelmässä arvopaperit muutetaan sähköiseen muotoon arvo-osuuksiksi ja niitä säilytetään arvo-osuustileillä. Arvopaperin omistajalla ei ole paperista osakekirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista todistusta, vaan hänen omistamansa arvo-osuudet on kirjattu omistajakohtaiselle arvo-osuustilille.

Arvo-osuuksia hankkivan tai arvo-osuuksiksi muutettavien arvopapereiden omistajan on avattava arvo-osuustili johonkin arvo-osuustilejä hoitavaan tilinhoitajayhteisöön. Tilinhoitajayhteisöinä tai näiden asiamiehinä toimivat pankit ja pankkiiriliikkeet sekä Arvopaperikeskus.

Nopeaa apua lakiasioihin.