Mitä ovat omistaja- ja hallintarekisteröidyt tilit?

Arvo-osuustili voi olla omistajarekisteröity tai hallintarekisteröity. Suomalaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen on säilytettävä arvo-osuutensa omistajarekisteröidyillä arvo-osuustileillä. Näillä tileillä olevien suomalaisten osakkeiden omistus rekisteröityy osakkeet liikkeeseenlaskeneen yhtiön omistajaluettelolle ja on siten julkista.

Hallintarekisteröidylle tilille kirjattujen arvo-osuuksien omistajista merkitään omistajaluettelolle omistajan sijasta hallintarekisteröinnin hoitaja. Suomalaisten omistamat arvo-osuudet eivät voi olla hallintarekisteröidyllä tilillä. Hallintarekisteröityjen arvo-osuuksien nojalla ei voi käyttää kaikkia normaalisti omistajalle kuuluvia oikeuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.