Mitä keinoja on torjua lainvastaista arvopaperien markkinointia?

Markkinaoikeus voi kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, joka loukkaa arvopaperien markkinoinnista voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Markkinaoikeus tehostaa kieltoa uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Markkinaoikeus voi antaa myös väliaikaisen kiellon, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Samalla kun markkinaoikeus kieltää menettelyn, se voi velvoittaa harhaanjohtavan tai totuudenvastaisen menettelyn oikaistavaksi. Tämä voi olla tarpeen sijoittajille aiheutuvien ilmeisten haittojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.