Millaista on hyvän tavan mukainen arvopaperikauppa ja sijoituspalveluiden tarjoaminen?

Arvopaperien kaupassa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Hyvästä arvopaperien kauppatavasta on olemassa mm. arvopaperikeskuksen laatimia ohjeita, jotka eivät sinällään ole sitovia, mutta jos listayhtiö on ilmoittanut niitä noudattavansa, niistä muodostuu sitova ohje. Sijoituspalvelun tarjoamista koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti, jos arvopaperia välitetään muulle kuin ammattimaiselle sijoittajalle. Asiakkaan kannalta kohtuuttomat sopimusehdot ovat kiellettyjä. Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle mikä vaikutus on sillä, että arvopaperinvälittäjä pitää asiakasta ammattimaisena sijoittajana. Arvopaperinvälittäjällä on mm. tiedonantovelvollisuuksia asiakkaitaan kohtaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.