Valvotaanko arvopaperikauppaa? Suojataanko oikeuksiani?

Arvopapereilla käytävässä julkisessa kaupassa on noudatettava arvopaperimarkkinalain sääntöjä ja määräyksiä sekä lainmukaista kaupankäyntimenettelyä. Sääntöjen ja sopimusehtojen noudattamista valvoo Rahoitustarkastus.

Jos rahoitustarkastus havaitsee kuluttajansuojalain vastaista menettelyä arvopaperien markkinoinnissa, sen on ilmoitettava asiasta kuluttaja-asiamiehelle. Kuluttaja-asiamieheltä on pyydettävä lausunto, ennenkuin asia saatetaan markkinaoikeuden tutkittavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.