Auttaisiko sinua arvopaperilautakunta?

Arvopaperilautakunta on maksuton neuvonantaja kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat palveluja tarjoavien pankkien, sijoituspalveluyritysten tai rahastoyhtiöiden asiakkaita. Arvopaperilautakunta neuvonnan lisäksi ohjaa ja etsii ratkaisuja arvopaperimarkkinoihin liittyvissä asioissa, mm. hyvästä arvopaperikauppatavasta voi arvopaperilautakunta antaa tietoa. Arvopaperilautakunta ei anna sijoitusneuvontaa eikä palvele ammattimaisia sijoittajia.

Arvopaperilautakunta on riippumaton, avoin, vastavuoroinen, laillinen ja tehokas elin, joka tarjoaa puolueetonta riidanratkaisumenettelyä. Arvopaperilautakunta ehdottaa ratkaisua tai tekee ratkaisun sekä pyrkii saattamaan osapuolet yhteen sovintoratkaisuun pääsemisessä. Arvopaperilautakunta on vaihtoehtoinen ja edullinen oikeussuojakeino.

Arvopaperilautakunnan ratkaisu on suositus, joka ei sido mahdollisessa tuomioistuinprosessissa tai pakkotäytäntöönpanossa. Jotain suuntaa siitä voi saada ja suosituksia yleensä noudatetaan. Ratkaisusuosituksessa arvopaperilautakunta joko suosittaa hyvitystä, ei suosita hyvitystä tai jättää ratkaisusuosituksen kokonaan antamatta.

Arvopaperilautakunta ei ota käsiteltäviksi asioita, joissa asiakas ei ole lähestynyt sijoituspalveluyritystä yli kahteen vuoteen ja asioita, jotka ovat menossa tuomioistuimen käsiteltäviksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.