Tapahtuiko arvopaperin liikkeeseenlasku lain mukaisesti?

Arvopaperin yleiseen liikkeeseen laskeva on tiedonantovelvollinen merkitsijöitä kohtaan. Merkitsijöiden saatavilla on pidettävä riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Myös arvopaperin merkintäpaikka on julkistettava.

Arvopaperin tarjoajan on laadittava arvopaperin tarjousesite ja liikkeeseenlaskijan yleensä listalleottoesite, jotka on pidettävä merkitsijöiden saatavilla. Tarjous- tai listalleottoesitteessä sijoittajalle on annettava riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta. Etenkin liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä on esitteessä tehtävä selkoa.

Jos esitteessä ilmenee virhe tai puute ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, oikaisu tai täydennys on viivytyksettä saatettava yleisön tietoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.