Mitä arvopaperimarkkinoilla tarkoitetaan?

Arvopaperilla tarkoitetaan järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla. Arvopaperimarkkinat jakautuvat kolmeen kategoriaan, rahamarkkinoihin, johdannaismarkkinoihin ja pääomamarkkinoihin. Tehokkaan kaupankäynnin mahdollistavat arvopaperinvälittäjät ja muut sijoituspalveluyritykset sekä Suomessa Helsingin Pörssi ja Arvopaperikeskus.

Nopeaa apua lakiasioihin.