Onko sinua harhautettu arvopapereita markkinoitaessa?

Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot sekä hyvän tavan vastaiset taikka muuten sopimattomat menettelyt ovat kiellettyjä arvopapereita markkinoitaessa tai niitä elinkeinotoiminnassa hankittaessa.

Jos arvopaperin markkinoija on antanut tietoa, jonka myöhemmin havaitsee harhaanjohtavaksi tai totuudenvastaiseksi, on kyseinen tieto viivytyksettä oikaistava. Totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa ei kuitenkaan tarvitse oikaista tai sitä täydentää, jos tiedolla ei todennäköisesti ole olennaista merkitystä sijoittajalle.

Arvopaperin tarjoaja tai se, joka hakee arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on velvollinen julkistamaan arvopapereita koskevan esitteen ennen tarjouksen voimaantuloa ja pitämään sen yleisön saatavilla tarjouksen voimassaoloajan.

Nopeaa apua lakiasioihin.