Mitä ovat johdannaissopimukset?

Optiot ja termiinit ovat sijoitusvälineitä, joiden arvo perustuu kohde-etuutena olevan hyödykkeen arvoon. Johdannaiskauppaa käydään osaketermiineillä, osakeoptioilla, osakelainasopimuksilla, osakeindekseillä, korkotermiineillä, obligaatiotermiineillä, valuuttaoptioilla ja -futuureilla sekä valuuttaan liittyvillä korkotermiineillä.

Optio tarkoittaa sopimusta, jossa toinen osapuoli (optionsaaja) saa toiselta osapuolelta (optionasettaja) vastiketta (premio) vastaan oikeuden sovitusta lunastushinnasta tulevaisuudessa ostaa (osto-optio) tai myydä (myynti-optio) tietyn määrän arvopapereita tai hyödykkeitä tai muuta varallisuutta (kohde-etuus). Termiini tarkoittaa kauppasopimusta, jossa sovitaan hinnasta ja määräpäivästä, jolloin suoritus on viimeistään tehtävä.

Nopeaa apua lakiasioihin.