Ovatko joukkovelkakirjat tuttuja?

Joukkovelkakirjoilla käydään pörssikauppaa. Joukkovelkakirja on arvopaperi tai arvo-osuus, joka on vapaasti siirrettävissä uudelle omistajalle. Lainan liikkeeseenlaskija maksaa joukkolainan takaisin yhtenä tai usampana kuoletuksena laina-ajan kuluessa. Sijoittajalle maksetaan joukkovelkakirjaa vastaan takaisin lainaohjelman mukaisesti tehdyt varojen sijoitukset sekä niille korko.

Joukkovelkakirjoja voivat laskea liikkeeseen valtion ja yritysten lisäksi kunnat, julkiset laitokset, aatteelliset yhdistykset ja säätiöt. Joukkovelkakirjat ovat joko korkoa tuottavia tai osakesidonnaisia lainoja. Korkoa tuottavia joukkovelkakirjoja ovat esim. obligaatiot. Osakesidonnaisia lainoja ovat optio- ja vaihtovelkakirjalainat.

Nopeaa apua lakiasioihin.