Ovatko sisäpiirin omistukset julkisia?

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden omistus on julkista, jos arvopaperin omistaja kuuluu arvopaperin liikkeeseen laskeneen yhtiön sisäpiiriin tai on osa arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin tai arvopaperinvälittäjän johtoa. Julkista osakeomistusta on myös osakkeeseen oikeuttavan arvopaperin ja tällaiseen arvopaperiin oikeuttavan muun arvopaperin omistus.

Nopeaa apua lakiasioihin.