Keskitetty arvo-osuusjärjestelmä

Keskitettyä arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy. Keskitetty rekisteri ei palvele suoraan arvo-osuuksien omistajia, vaan tilinhoitajayhteisöt tekevät rekisteriin omia asiakkaitaan koskevia kirjauksiaan ja palvelevat siten omina asiakkainaan olevia arvo-osuuksien omistajia. Rekisteriin tehdyt kirjaukset välittyvät näin tilinhoitajayhteisöstä keskitettyyn arvo-osuusrekisteriin. Arvopaperikeskus myöntää oikeuden toimia tilinhoitajayhteisönä.

Nopeaa apua lakiasioihin.