Mihin hintaan lunastuvelvollisen on lunastettava muut osakkeet?

Lunastusvelvollisen on laadittava tarjousasiakirja ja julkistettava se. Lunastusvastike on käypä hinta. Käypä hinta määritetään siten, että huomioon otetaan lunastusvelvollisuuden syntymistä edeltävän 12 kuukauden aikana arvopaperista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo. Jos lunastusvelvollinen on mainittuna 12 kuukauden aikana maksanut keskiarvoa suurempia hintoja osakkeista, otetaan nämä hinnat käypää hintaa määritettäessä huomioon. Erityiset olosuhteet voidaan lunastushintaa määritettäessä myös ottaa huomioon.

Lunastustarjous on tehtävä kuukauden kuluessa lunastusvelvollisuuden syntymisestä. Lunastusajaksi on laitettava vähintään yksi kuukausi ja lunastusmenettely on aloitettava kuukauden kuluessa lunastustarjouksen tekemisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.