Harkitsetko osakesijoittamista?

Osakesijoittaminen on riskisijoittamista. Osake on osuus yhtiön osakepääomasta. Yhtiön varainhankinnan muoto on osakepääoman korottaminen osakeannilla eli uusilla osakkeilla. Osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita omistustensa suhteessa. Omistajien etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla.

Osakesijoittamisen tavoitteena on saada sijoitetulle pääomalle tuottoa, jota voi kertyä eri tavoilla. Pitkäaikaisen osakesijoittamisen tarkoituksena on usein hyötyä osakkeelle maksettavista osingoista. Lyhyemmällä aikavälillä suoritettu sijoittaminen tähtää usein puolestaan osakeen hinnanvaihteluiden hyödyntämiseen. Osakekurssit vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.