Sijoittajan suoja parani 1.11.2007 uuden direktiivin (Markets in Financial Instruments Directive = MiFID) myötä. Uutta direktiiviä sovelletaan pankkeihin, sijoituspalveluyrityksiin ja näiden asiakkaisiin koko Euroopan alueella. Pankkien ja sijoituspalveluyritysten toimintaan on tullut monia muutoksia. Direktiivin päätarkoituksena on harmonisoida sijoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja ja siten lisätä sijoittajana olevan asiakkaan asemaa. Direktiivi velvoittaa sijoituspalveluja tarjoavat yritykset luokittelemaan asiakkaansa uudestaan.

Luokkia on kolme:

1) Ei-ammattimainen asiakas
2) Ammattimainen asiakas
3) Hyväksyttävä vastapuoli

Ei ammattimainen asiakas saa laajimman suojan. Palveluntarjoajalle asetetaan laaja tiedonantovelvollisuus mm. tarjottavien tuotteiden luonteesta, asiakasvarojen käsittelystä sekä tarjottavien tuotteiden riskeistä. Laaja selonottovelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä että esim. sijoitusneuvontaa antava yritys joutuu selvittämään asiakkaan taloudellisen aseman perinpohjin (sijoitettavan varallisuuden määrän), asiakkaan haluaman riskitason, sijoituskokemuksen- ja tietämyksen sekä sijoitushorisontin.

Ei-ammattimaiselle sijoittajalle tarjottava sijoituspalveluprosessi tulee lain mukaan dokumentoida. Tällä tarkoitetaan puheluiden tallentamista tai kirjallista ”sijoitusoppaan läpikäymistä”. Tämä parantaa sijoittajan suojaa, koska aikaisemmin riitaisuudet johtuivat näyttökysymyksestä, jolloin oli vaikea näyttää toteen, onko palveluntarjoajan tiedonanto- ja selonottovelvollisuus asianmukaisesti täytetty.

Nopeaa apua lakiasioihin.